/ 2002 / 2021 / 2022

Що найбільше турбує українських вчителів ?

page-3.jpg

У грудні 2022 року відбувся перерозподіл обсягу та розподіл резерву освітньої субвенції з державного бюджету зарплата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 місцевим бюджетам у 2022 році для того, https://jackedstacked.com/ щоб виплатити заробітну плату педагогічним працівникам закладів зарплата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 загальної середньої освіти зарплата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 та не допустити кредиторську заборгованість. “1. Установити працівникам державних і комунальних бібліотек, які провадять культурну, освітню, інформаційну, науково-дослідну, методичну діяльність та займають посади, включені до переліку посад згідно з додатком до Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. Враховуючи це та зважаючи на особливості визначення розміру посадових окладів завідувачів бібліотек, які є структурними підрозділами закладів освіти, працівникам, які обіймають у них штатні посади завідувачів бібліотек, встановлюється доплата, у розмірах, визначених у п. Згідно зі статтею 6 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» бібліотеки навчальних закладів віднесено за призначенням до спеціальних бібліотек, а самі бібліотекарі відповідно до положення статті 20 Основ законодавства України про культуру належать до працівників культури. Оплата праці бібліотекарів навчальних закладів здійснюється відповідно до умов оплати праці працівників культури, згідно із положеннями статті 17 Закону України «Про оплату праці». Відповідні повноваження керівників щодо встановлення працівникам конкретних розмірів заробітної плати визначені в пункті 4 а постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, обчислення заробітної плати покладається на керівників та головних бухгалтерів (бухгалтерів) установ і закладів освіти, керівників вищестоящих органів управління (п. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 р. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993р. №909. Серед посад, робота на яких у загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, професійних навчально-виховних закладах, віднесених до розділу 1 “Освіта” вищеназваного Переліку зараховується до спеціального стажу, посада бібліотекаря не передбачена. № 102 передбачено, що в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 % посадового окладу (ставки заробітної плати). «У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачена посада бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 відсотків посадозарплата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023ого окладу (ставки заробітної плати).

За наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5-15 % посадового окладу. № 44. За цим документом при атестації бібліотекаря визначається одна з оцінок професійної компетенції: «Відповідає займаній посаді», «Відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій комісії з повторною атестацією через рік», «Не відповідає займаній посаді». За проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» передбачено, що рівень заробітної плати працівників галузі освіти у 2021 році буде підвищений у два етапи: у січні та в липні. Вартість навчання за контрактом у більшості закладів вищої освіти була нижчою, аніж вартість навчання за держзамовленням. Оклад зарплата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023, який не має категорії становитиме близко 5000 гривень, для викладачів вищої категорії – 6500 гривень. Асистент учня (дитини) відповідно до Примірного положення про команду супроводу залучається до складу команди супроводу дитини та має сприяти досягненню визначених командою супроводу цілей розвитку у питаннях соціальної адаптації, комунікації та соціально-побутової орієнтації. У 2021 році всі заклади освіти мають стати автономними, зокрема й у питаннях ведення бухобліку та складання фінзвітності.

В м. Києві всім працівникам закладів освіти (в тому числі і бібліотекарям) встановлено надбавку за складність та напруженість у роботі в розмірі 20% посадового окладу. № 84» з 1 січня 2010 року запроваджується виплата працівникам бібліотек допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати) та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі до одного посадового окладу (ставка заробітної плати). Пунктом 58 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти від 15.04.93 р. Право на пенсію за вислугу років мають, зокрема, працівники закладів освіти за наявності не менш як 25 років спеціального стажу роботи. Бібліотекарі закладів освіти, як і інші непедагогічні працівники цих закладів (за умови наявності в них відповідної освіти), можуть вести викладацьку або гурткову роботу у цьому самому навчальному закладі. Директорка департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян розповіла про зарплату київських вчителів – пише “Голос України”. Посадові оклади бібліотекарів навчальних закладів установлюються відповідно до наказів Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. “Скажу непопулярну річ, https://worldmediatravel.com/2023/04/18/%d1%81%d0%ba%d1%96%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d1%83%d1%94-%d0%b2%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d1%96-%d0%bd%d0%b0-%d1%81/ але здійснювати освітню реформу неможливо без підвищення зарплат директорам та їхнім заступникам і без перегляду підходів до оплати праці взагалі.

  • April 18, 2023
Available for Amazon Prime