Повышение зарплаты учителям в 2023 году в Украине

Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота. Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. За завідування комбінованою майстернею (з обробки металу та деревини, обладнану в одному приміщенні) установлюється доплата в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати. За наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5-15 відсотків посадового окладу. Доплата провадиться тільки при наявності ділянки розміром не менше 0,5 га протягом 9 місяців, а при наявності теплиці або парникового господарства доплата провадиться протягом всього року незалежно від того, чи є при школі навчально-дослідна ділянка. 73. Погодинна оплата педагогічних працівників в установах, зазначених в цьому розділі, допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, www.thenaturalnouveau.com викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, заробітна плата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. 75. У сільських дев’ятирічних школах, в яких немає необхідної кількості навчальних годин з фізичної культури в 2-4 класах для встановлення повної ставки заробітної плати, вводиться посада ставка асистента вчителя 2023 фізичної культури з покладенням на нього обов’язків по організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів.

В 1-11(12) класах (класах-комплектах) шкіл і шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань, училищ фізичної культури з кількістю учнів менше 12 чоловік, а також в групах професійно-технічних училищ з кількістю учнів 12-15 чоловік оплата за перевірку письмових робіт провадиться у розмірі 50 відсотків відповідних доплат. У професійно-технічних закладах, в яких прийом і випуск учнів здійснюється один раз на рік (наприклад, початок занять 1 вересня, випуск учнів 1 липня), кількість учнів, випуск яких здійснено 1 липня, по закінченню строку навчання не виключається з підрахунку середньорічного контингенту до початку занять нового прийому, тобто до 1 вересня. 0,5, виходячи з середньорічного контингенту учнів за попередній навчальний рік. 66. Учителям і викладачам, старшим викладачам, які мають стаж педагогічної роботи 25 і більше років, при неповному навчальному навантаженні виплачується гарантована частина ставки у розмірі 0,48 мінімальної заробітної плати, а за години проведених занять провадиться оплата, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48 мінімальної заробітної плати. Виходячи з середньотижневого навчального навантаження, вчителю визначається заробітна плата, яка виплачується щомісячно незалежно від фактичного навантаження в різні місяці півріччя.

  1. За висококваліфікованими робітниками і спеціалістами, які в установленому порядку переводяться з підприємств і організацій у професійно-технічні навчальні заклади на посади майстрів виробничого навчання, зберігається середня заробітна плата, яку вони одержували за останнім місцем роботи. 5 відсотків посадового окладу за кожний кабінет при умові, що в штаті цих шкіл не передбачені посади лаборантів. Директорам початкових шкіл з кількістю учнів понад 100, директорам базових початкових шкіл при педучилищах, а також директорам вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з кількістю учнів понад 50 посадові оклади встановлюються на загальних підставах. 49. За завідування навчально-консультаційними пунктами заочних відділень шкіл, заочних і вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з очно-заочними формами навчання, для сліпих і слабозорих, глухих і слабочуючих педагогічним працівникам здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати). При цьому за перевірку робіт з креслення зарплата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023м загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів і училищ фізичної культури доплата не провадиться. Обсяг навчального навантаження педагогічним працівникам шкіл, шкіл-інтернатів (крім учителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителів, заробітна плата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях) і викладачам педучилищ визначається один раз на рік окремо по півріччях. Навчальне навантаження вчителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, заробітна плата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 а також вчителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях, визначається два рази на рік до початку першого та другого півріччя.

  2. За систематичну роботу понад встановлену тривалість робочого часу керівним та іншим працівникам позаміських оздоровчих таборів або таборів з цілодобовим перебуванням дітей, а також туристських походів, експедицій, екскурсій провадиться доплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки). Ця доплата провадиться основному вчителю незалежно від навантаження. Педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинках для дітей шкільного віку та дитячих будинках інтернатного (змішаного) типу здійснюється доплата у розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від кількості класів (груп). У випадках, коли працівники закладів освіти мають право на підвищення ставок заробітної плати і посадових окладів у відсотках за різними підставами, тобто в закладах для дітей, які мають одночасно дві і більше вади розвитку або одночасно мають дефекти розвитку і потребують тривалого лікування, їх ставки і посадові оклади підвищуються на загальних підставах, але не більш як на 25 відсотків. Перш ніж приступити до виконання посадових обов’язків учитель повинен володіти певними навичками, знаходити підхід до особливих дітей, ставка асистента вчителя 2023 не викликати негативні емоції, сприяти розвитку здібностей. I-II ступенів – у розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати, у загальноосвітніх навчальних закладах I-III ступенів – у розмірі 13 відсотків ставки заробітної плати, а в школах-інтернатах та спеціальних школах для дітей, які потребують особливих умов виховання, – 15 відсотків ставки заробітної плати.

  • April 18, 2023
Available for Amazon Prime