Кабінет Міністрів України – Інтерв’ю заступника Міністра фінансів Романа Єрмоличева для газети

У звичайних умовах ситуація з доплатами за роботу з важкими та шкідливими умовами праці регулюється так: Статтею 7 Закону України “Про охорону праці” визначено, що за роботу з важкими та шкідливими умовами праці озаробітна плата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 праці здійснюється в підвищеному розмірі. Згідно з п. 33 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, керівники закладів та установ освіти за погодженням із профспілковими комітетами можуть встановлювати доплати робітникам, спеціалістам та службовцям, які зайняті на роботах із важкими та шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 % тарифної ставки (посадового окладу) і до 24 % тарифної ставки (посадового окладу) – на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці на підставі переліку робіт і за результатами атестації робочих місць відповідно до додатка № 9 до згаданої вище Інструкції № 102. Встановлення доплат здійснюється не за займаною посадою, а саме за виконання відповідних видів робіт, при цьому конкретні розміри та тривалість доплат встановлюють наказом керівника закладу. Відповідальність за достовірність характеристик умов праці працівників, діючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів на робочих місцях, несе керівник структурного підрозділу. Така норма є дискримінаційною по відношенню до тих працівників, які є членами профспілки, оскільки вони особистими коштами фінансують профспілкову організацію, яка представляє загальні інтереси з підготовки та укладення колективного договору всіх працівників.

На практиці питання преміювання працівників “виносять” у Положення про преміювання і затверджують його як додаток до колективного договору закладу; у цьому Положенні має бути вказано, що працівники, які працюють за сумісництвом, преміюються на загальних підставах. Відповідно до підпункту 2.1.19 колективного договору, укладеного між адміністрацією та профспілковим комітетом ЗОШ І-ІІІ ступеня № 1 м. Відповідно до абзацу «ґ» підпункту 3 пункту 4 наказу № 557 та аналогічної норми пункту 3.4.7 наказу № 308/519 за використання працівниками в роботі дезінфікувальних засобів їмустановлюється в обов’язковому порядку дозаробітна плата асистента вчителя 2023 у розмірі 10% посадового окладу незалежно від назви посади, зокрема прибиральникам службових приміщень та сестрам медичним. Вихователю інклюзивної групи тарифний розряд встановлюється в залежності від його кваліфікаційної категорії, яка присвоюється йому в порядку проходження ним атестації, а при відсутності кваліфікаційної категорії за його освітньо – кваліфікаційним рівнем. Іноді навіть навпаки – працю мігрантів можуть оцінити дорожче в залежності від складності та затребуваності зайнятої посади. Згідно з більшістю відгуками українців, робота в Норвегії на фермах – найменш вимоглива, асистент вчителя в інклюзивному класі 2023 підійде як для новачків, так і досвідчених мігрантів. Більшість роботодавців заохочують в цьому випадку мігрантів наданням окремої кімнати для проживання та допомогою в отриманні дозвільних документів на працевлаштування. Після трьох років офіційного працевлаштування в Норвегії іноземці з профільною освітою можуть претендувати на постійне право проживання в країні та еміграції членів родини по програмі возз’єднання родичів.

Згідно з законом, педагогічні працівники мають право на “вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників”. Найнижчим вважається 1-й розряд, а найвищим – 24-й. За перший розряд працівники отримують оклад в розмірі 1921 грн. Згідно з Приміткою до Розмірів підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) працівникам у державних і комунальних закладах та устаноасистент вчителя в інклюзивному класі 2023ах освіти, у випадку, коли працівники закладів освіти мають право на підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за різними підставами, передбаченими в підпунктах а, б, в (вище), їхні посадові оклади підвищуються за кожною підставою, але не більш як на 25 %. У закладах освіти, що мають спеціальні, санаторні групи, асистент вчителя в інклюзивному класі 2023 оплата праці педагогічним працівникам та помічникам вихователів за підвищеними посадовими окладами (ставками заробітної плати) здійснюється тільки за години роботи в таких групах. У 2021 році прожитковий мінімум в Норвегії складає 780 євро за умови проживання у хостелі та 1220 євро при оренді однокімнатної квартири (включаючи оплату комунальних послуг, харчування, вартості проїзних квитків). Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 “Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності в державних і комунальних закладах та установах освіти”, поміж іншого, урегульовує також питання встановлення доплат та підвищень посадових окладів педагогічних працівників ЗДО.

Відповідно до статей 15, 19 Закону України “Про оплату праці”, сумісництвом вважається виконання працівником, зарплата асистента вчителя 2023 крім основної, іншої оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому або іншому підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників. Згідно зі ст. 56 КЗпП за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як під час прийняття на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Якщо працівницю взяли на роботу на декретне місце і вона теж пішла в декрет, а за час відпустки основний працівник звільнився, які права має той, кого взяли на його місце після виходу з відпустки по догляду за дитиною до 3 років, і чи має право цей працівник продовжити відпустку по догляду за дитиною до 4 років, асистент вчителя в інклюзивному класі 2023 оскільки дитина хворіє? Якщо працівник має право на підвищення посадового окладу (наприклад, за педагогічне звання, тип навчального закладу тощо), то до розрахунку беруть оклад з урахуванням підвищення (п.

  • April 18, 2023
Available for Amazon Prime