/ 2000 / 2002 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / YouTube

Відпустка без збереження зарплати під час воєнного стану: нюанси оформлення. ОНОВЛЕНО!

56 днів відпустки мають директор, заступники директора, завідувач філією, заступник завідувача філією, вчителі (всіх спеціальностей), асистент вчителя навантаження 2023 вчителя, педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка та ін. Заявниця незгодна з позицією директора, який, за її словами, приймаючи на роботу нових працівників, відмовляє вчителям з багаторічним досвідом роботи у наданні повної ставки. Якщо дія воєнного стану завершиться раніше, ніж надана неоплачувана відпустка, працівник просто має вийти на роботу. Якщо у 2018 році це було 0,5 ставки, то в бюджет 2019 року закладена 1 ставка асистента вчителя 2023. Статтею 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2019 року затверджено на рівні 1921 гривні. У 2020 році зарплата асистента вчителя в інклюзивному класі 2023 педагога мала становити 2,5 прожиткові мінімуми, у 2021 році – 3 мінімуми, у 2022 році – 3,5 мінімуми і з січня 2023 року – 4 прожиткових мінімуми. Такою ж нереалізованою буде норма про встановлення надбавки в розмірі до 30%, яку пропонується запровадити з 1 січня 2018 року для керівників пілотних шкіл та шкіл, в яких навчання у початкових класах здійснюється за стандартами Нової української школи, їх заступників, вчителів цих шкіл та вчителів української мови і літератури шкіл з навчанням мовами національних меншин. Вчителька початкових класів закладу освіти у Липовецькому районі Вінницької області порушила питання щодо невиплати надбавок та доплат до заробітної плати тарифна сітка асистента вчителя 2023м початкових класів за престижність педагогічної праці, роботу в НУШ, інклюзію тощо.

Крім того, працівники сфери освіти скаржилися на порядок нарахування та виплату надбавок і доплат, зокрема актуальними були питання стосовно зменшення або зняття надбавки за престижність педагогічної праці, встановлення доплати за роботу за програмою «Нова українська школа» (НУШ), асистент вчителя навантаження 2023 а також розміру посадового окладу за роботу в інклюзивних класах за корекційно-розвиткові години тощо. Враховуючи, що у зв’язку з карантинними обмеженнями заклади освіти змушені були призупиняти свою роботу, переводити працівників на роботу у дистанційному режимі з частковою зайнятістю, відправляти викладачів у відпустки, у т.ч. У 2021 році всі заклади освіти мають стати автономними, зокрема й у питаннях ведення бухобліку та складання фінзвітності. Криза торкнулася всіх сфер життєдіяльності, у тому числі і сфери освіти. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків, надано право надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік, крім матеріальної допомоги на поховання. «б» п. 3.15 Інструкції № 455, листок непрацездатності не видають для догляду за хворою дитиною в період щорічної (основної та додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до 3 років.

Працівники, що мають статус ВПО або перебувають за кордоном, можуть скористатися новим видом відпустки без збереження зарплати на підставі п. Бажану тривалість відпустки без збереження зарплати для ВПО та осіб, що виїхали за кордон, працівник вказує в заяві, але, повторимо, що вона не може бути більше 90 календарних днів протягом дії воєнного стану. В ньому потрібно вказати реквізити Указу Президента України про введення воєнного стану у відповідній редакції, відповідно до якого видається наказ. 12 Закону № 2136 протягом дії воєнного стану роботодавець може надавати працівнику відпустку за власний рахунок без обмеження строку, встановленого ч. Рішення щодо надання відпустки за свій рахунок працівнику, який виїхав за кордон, роботодавець приймає на підставі наданих таким працівником доказів, які в достатній мірі підтверджують цей факт. Але таке «коригування» має відбуватися не за рахунок місцевої скарбниці, а за рахунок державного бюджету, на державному рівні. Але так було до війни. З початком повномасштабної війни набув чинності Закон “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом: асистент вчителя навантаження 2023 усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; перегляду обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи.

У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону України “Про відпустки”. 24 березня 2022 року набрав чинності Закон № 2136-IX “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, яким було запроваджено додаткову підставу надання відпустки без збереження зарплати. Аналізуючи в одному з попередніх коментарів можливість відправлення вчителів у простій під час літніх канікул, я дійшов висновку, що “оголошення простою навряд чи буде законним і обґрунтованим рішенням директора школи в умовах введеного воєнного стану”. З ініціативи голови Рахівської районної організації Профспілки працівників освіти – Студеняк Т.В., на базі Рахівської школи І-ІІІ ст. У Департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації . Для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти державної та комунальної форми власності, перелік посад яких затверджено постановою КМУ від 14.06.2000 р. Робочий час вихователів ГПД загальноосвітніх навчальних закладів регулюється графіком роботи вихователів ГПД, складеним відповідно до їхнього педагогічного навантаження на тиждень та затвердженим наказом керівника навчального закладу. За інформацією керівника закладу дошкільної освіти, асистент вчителя навантаження 2023 заявниці при формуванні тарифікації на 2021-2022 навчальний рік встановлено 11 тарифний розряд. У Павлоградській міській раді повідомили, що відповідно до чинного законодавства асистенту вихователя інклюзивної групи закладу дошкільної освіти встановлюється 10-12 тарифний розряд. 1 тарифний розряд передбачав отримання мінімального окладу, який не повинен бути меншим за ПМ.

  • April 18, 2023